Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ!!!!!!!
Μεταγραφές ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Οι ημερομηνίες που ισχύουν για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, αποδεσμεύσεις, υποσχετικές (δανεισμούς) και επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών την αγωνιστικη


. περίοδο 2017 - 2018:

1. Πρώτη Εγγραφή: Μέχρι 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
2. Μετεγγραφή: 2 ΙΑΝ.2018 – 31 ΙΑΝ. 2018
3. Επανεγγραφή: 2 ΙΑΝ. 2018 – 28 ΦΕΒΡ. 2018
4. Υποσχετική : 2 ΙΑΝ. 2018 – 31 ΙΑΝ. 2018
5. Αποδέσμευση (ομαδική): 2 ΙΑΝ. 2018 – 31 ΙΑΝ. 2018